Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent
Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent

Persondata

Roskilde Turistfart og Rejsebureau ApS / Køge Bugt Rejser ApS


INFORMATIONSERKLÆRING


Med denne erklæring skal vi hermed informere om, at Roskilde Turistfart og Rejsebureau ApS/Køge Bugt Rejser ApS behandler følgende personoplysninger om dig/jer: 

navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse,

i forbindelse med den af dig/jer bestilte rejse/kørsel hos os. 

Behandlingen af ovenstående personoplysninger vil indebære elektronisk og fysisk lagring hos os, indtil den indgåede rejse/kørsel er endeligt afsluttet og mindst 5 år herefter grundet regnskabslovgivningen, og sker på baggrund din/jeres bestilte rejse/kørsel. 

Afbestiller du/I den aftalte rejse/kørsel, og der således ikke indgås en aftale slettes personoplysningerne senest 1 år efter afbestilling.

Dine/Jeres rettigheder
I forbindelse med behandlingen vil du/I ved henvendelse til os have mulighed for at udøve følgende rettigheder: 

- Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger 
- Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger 
- Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format  
- Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger 
- Ret til at få slettet de indhentede oplysninger 

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Roskilde Turistfart og Rejsebureau ApS / Køge Bugt Rejser ApS
Snedkergangen 5, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 38 46 38
E-mail: info@roskilde-turistfart.dk
Att.: Lars Haagen Rasmussen

Klagemulighed
Såfremt du/I måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du/I have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5 
1300 København K 
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Få et godt tilbud

på netop din tur!

 

Ring på telefon

46 38 46 38

 

eller udfyld

formularen nederst...

 

 

 

 

 

Vi har en chauffør, chauffør...

Klik for at høre den gamle traver!

Alle vores

busser er

miljøvenlige

Udover egne ture og udflugter, formidler vi også rejser med følgende samarbejdspartnere: