Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent
Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent

Miljø

Bustransport er den mest miljørigtige transportform, hvis vi sammenligner med fly, bil og tog. Tager du cyklen eller går, kan vi nok ikke være med! 
Se skemaet fra Dansk Person Transport herunder...

Vi anvender miljørigtig brændstof og AdBlue for at mindske forurening og partikkeludslip. 

Flere steder i Europa er der lavet miljøzoner. I Danmark er det blandt andet København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense. Der er flere forskellige regler for disse zoner og de ændres løbende. Her i Danmark er de senest ændret i 2020, igen i 2022 kommer der nye regler. Alle vores busser lever naturligvis op til disse krav.

For at dække nogle af de omkostninger, der er forbundet med disse miljøkrav, opkræver vi 2% i miljøomkostninger på alle kørsler (fra marts 2010).
 

Udover egne ture og udflugter, formidler vi også rejser med følgende samarbejdspartnere: