Salgs- og leveringsbetingelser

Roskilde/Vallensbæk Turistfart

Gældende hvis ikke andet er aftalt

 

 • Tilbud er gældende 30 dage fra datering, medmindre andet er anført
 • Alle priser er opgivet i DKK ex moms. Pris og specifikation af opgaven fremgår af ordrebekræftelse. Den afgivne pris reguleres med dieseltillæg i det omfang prisen på diesel stiger i perioden fra afgivelsen af tilbud til kørslen gennemføres. Prisstigning på diesel beregnes pr. kilometer og tillægges herefter afhængig af turens længde
 • Hvis kunden ændrer turen under kørslen, vil eventuel ekstra tid blive afregnet udover eventuelt tilbud/aftalt pris 
 • Betalingsbetingelser: Erhverv: Netto kontant 8 dage. Privatkunder: 3 dage før kørslen skal gennemføres 
 • Eventuel reklamation skal ske til chaufføren senest ved turens afslutning – eventuelt fulgt op af en mail til kontoret seneste 2 dage senere (mail: info@roskilde-turistfart.dk)
 • Det forbeholdes, at a conto fakturere ved delleverancer og specialbestillinger
 • Roskilde/Vallensbæk Turistfart har intet ansvar ved forsinkelser, herunder hvis forsinkelse måtte medføre tabt mulighed for skift til andet transportmiddel. Dette gælder uanset årsag til forsinkelsen
 • Roskilde/Vallensbæk Turistfart har ikke ansvar for passagerers bagage, selvom denne lægges i bussens bagagerum. Passagerer må selv tegne nødvendige forsikringer. Roskilde/Vallensbæk Turistfart har ikke bagage forsikret
 • Bagage/kufferter må veje max 15 kg – ved vægt derover, skal det bestilles ved booking af turen
 • Roskilde/Vallensbæk Turistfart erstatter ikke skader, som opstår under kørslen, hvis skaden skyldes manglende iagttagelse af sikkerhedsforskrifter, f.eks. manglende sikkerhedssele ved opbremsning
 • Det er tilladt at indtage mad og drikkevarer i bussen – passageren og arrangøren/bestilleren hæfter for eventuelle skader, der sker ved indtagelsen, f.eks. pletter på sæder, ekstra rengøring m.v. 
 • Passageren og arrangøren hæfter for udgifter til rengøring ved opkast el. lign i bussen
 • Ved afbestilling betales:
  a) mindst 30 dage før: 0%
  b) mindre end 10 dage før: 50%
  c) mindre end 3 dage før: 100%
 • Bestilling af forplejning, færger m.v. betales fuldt ud, medmindre busselskabet kan lave en anden aftale med leverandøren
 • Alle busser er ikke-ryger-busser
 • Glemte sager afleveres på selskabets kontor i Karlslunde, hvor de kan afhentes efter aftale. Roskilde/Vallensbæk Turistfart hæfter ikke for glemte sager
 • Der gøres opmærksom på, at der på rejser/arrangementer/ture kan forekomme fotografering til arrangørens hjemmeside/Facebook. Hvis der er ønsker om IKKE at blive fotograferet bedes dette meddelt ved turens start. 

Få et godt tilbud

på netop din tur!

 

Ring på telefon

46 38 46 38

 

eller udfyld

formularen nederst...

2020-PROGRAM!
LÆS DET HER...

 

 

 

 

 

Vi har en chauffør, chauffør...

Klik for at høre den gamle traver!

 

NU OGSÅ MED

FLIXBUS