Salgs- og leveringsbetingelser

Roskilde/Vallensbæk Turistfart

Gældende hvis ikke andet er aftalt

 

 • Tilbud er gældende 30 dage fra datering, medmindre andet er anført
 • Alle priser er opgivet i DKK ex moms. Pris og specifikation af opgaven fremgår af ordrebekræftelse. Den afgivne pris reguleres med dieseltillæg i det omfang prisen på diesel stiger i perioden fra afgivelsen af tilbud til kørslen gennemføres. Prisstigning på diesel beregnes pr. kilometer og tillægges herefter afhængig af turens længde
 • Hvis kunden ændrer turen under kørslen, vil eventuel ekstra tid blive afregnet udover eventuelt tilbud/aftalt pris 
 • Betalingsbetingelser: Erhverv: Netto kontant 8 dage. Privatkunder: 3 dage før kørslen skal gennemføres 
 • Eventuel reklamation skal ske til chaufføren senest ved turens afslutning – eventuelt fulgt op af en mail til kontoret seneste 2 dage senere (mail: info@roskilde-turistfart.dk)
 • Det forbeholdes, at a conto fakturere ved delleverancer og specialbestillinger
 • Roskilde/Vallensbæk Turistfart har intet ansvar ved forsinkelser, herunder hvis forsinkelse måtte medføre tabt mulighed for skift til andet transportmiddel. Dette gælder uanset årsag til forsinkelsen
 • Roskilde/Vallensbæk Turistfart har ikke ansvar for passagerers bagage, selvom denne lægges i bussens bagagerum. Passagerer må selv tegne nødvendige forsikringer. Roskilde/Vallensbæk Turistfart har ikke bagage forsikret
 • Bagage/kufferter må veje max 15 kg – ved vægt derover, skal det bestilles ved booking af turen
 • Roskilde/Vallensbæk Turistfart erstatter ikke skader, som opstår under kørslen, hvis skaden skyldes manglende iagttagelse af sikkerhedsforskrifter, f.eks. manglende sikkerhedssele ved opbremsning
 • Det er tilladt at indtage mad og drikkevarer i bussen – passageren og arrangøren/bestilleren hæfter for eventuelle skader, der sker ved indtagelsen, f.eks. pletter på sæder, ekstra rengøring m.v. 
 • Passageren og arrangøren hæfter for udgifter til rengøring ved opkast el. lign i bussen
 • Ved afbestilling betales:
  a) mindst 30 dage før: 0%
  b) mindre end 10 dage før: 50%
  c) mindre end 3 dage før: 100%
 • Bestilling af forplejning, færger m.v. betales fuldt ud, medmindre busselskabet kan lave en anden aftale med leverandøren
 • Alle busser er ikke-ryger-busser
 • Glemte sager afleveres på selskabets kontor i Karlslunde, hvor de kan afhentes efter aftale. Roskilde/Vallensbæk Turistfart hæfter ikke for glemte sager
 • Der gøres opmærksom på, at der på rejser/arrangementer/ture kan forekomme fotografering til arrangørens hjemmeside/Facebook. Hvis der er ønsker om IKKE at blive fotograferet bedes dette meddelt ved turens start.